ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬


ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦

*** ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ   (ಚಿತ್ರಗಳು: ವೆಂಕಟೇಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ)
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ ನ್ನು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೊಬರ ೨೯ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಚುರುಕು ಭಾಷಣಗಳು


ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಚುರುಕು ಭಾಷಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆ ಮಿಂಚಿದರು.  ಇಲ್ಲಿವೆ ಎರಡು ಭಾಷಣಗಳು.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ 2006 ಶಿಕ್ಷಕರ ಸನ್ಮಾನ


ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ 2006ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾದ‌ ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಜಕರು