ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಸರಳ, ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿ; ಸೂತ್ರಿತವಾಗಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಇರದಿರಲಿ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಲಿ. ಗುರಿ ಸಾಧನೀಯವಾಗಿರಲಿ.

ಅ. ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Logistics)

 1. ಕಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ; ಆಡಳಿತ ಅಮುಖ್ಯ
 2. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ; ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ;
 3. ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
 4. ಕೇವಲ ೪-೫ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಸಾಕು.
 5. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ; ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಸರದಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, ನಗರ/ಪಾರ್ಕುಗಳ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ, ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
 6. ತರಗತಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ: ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಸಮಯದಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ.
 7. ನಿಯತತೆ (regularity) ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು - ಅದೇ ಜಾಗ, ಅದೇ ಸಮಯ, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕ.
 8. ತರಗತಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿರಿ. ತಾಟು, ಬಟ್ಟಲ, ಚಮಚ ಬೇಕಿಲ್ಲದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಇರಲಿ.
 9. ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಇತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಸಹಾಯಕರಾಗಿ  ನಿಯಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆ. ಕಲಿಕೆಯ (Academic)

 1. ಹಂತ ೧: ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇರಲಿ (ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ); ಕತೆ ಹೇಳುವುದು, ಆಟ (Simon Says ತರಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ), ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ; ಪ್ರಸಂಗ,ನಟನೆ ಮಾಡುವುದು
 2. ಹಂತ ೨: ಬರಹ ಪರಿಚಯ. ಅಂಕಲಿಪಿ, ಕಾಪಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ನಾಟಕ
 3. ಹಂತ ೩: ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರಿಯುವುದು (comprehension). ಒಂದನೇ  ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು
 4. ಹಂತ ೪: ನಿಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು. ಉದ್ದ ನಾಟಕ, ಮೂರ್+ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
 5. homework ಕೊಡಬಹುದು; ದಿನಾಲೂ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಲಿ.
 6. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸರದಿಯಂತೆ "ನಾನೂ  ನೀನೂ" ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು. ಮಗು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ೫-೧೦ ನಿಮಿಷ ಸಂಭಾಷಿಸಬೇಕು.
 7. ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಬೇಡ.
 8. ತಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ, ಹಾಡು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಡಿಸುವುದು.

ಇ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ (Most Effective Tool)
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗು ತಡವರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ; ತಪ್ಪಿದರೆ ನಯವಾಗಿ ತಿದ್ದಿ. ಗದರುವುದು ಅಥವಾ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಸರಿಯೇ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು, ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದೆ ಏಕೈಕ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ; ಅವಶ್ಯವೂ ಸುಲಭವೂ ಹೌದು.

ಈ. ಯುವಕ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (Teaching for adults)
ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಯಂಭೋಧನೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ/ನಾಟಕ ಬರೆಯಲಿ..

ಕುಡಿನುಡಿಗಳು (Tips)
   Kannada Kali Questions and Answers   /learning/tipsforteachers/nimmamatu.html
   Letter – Roopashri:  https://kannadakali.com/learning/tipsforteachers/letter-roopashri.html

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Materials)

 1. Kannada Kali Curriculum   /learning/curriculum/curriculum.html
 2. Make your own material like flash cards for letters, words. Excerpts from blogs, magazines, newspapers, textbooks
 3. Karnataka textbooksOur Karnataka Education Site only has SSLC (Class 10) textbooks. But has teacher resources, syllabus, guidelines etc. https://www.ktbs.kar.nic.in/New/index.html#!/textbook
 4. Department of Kannada and Culture     https://kanaja.karnataka.gov.in/ebook/category/ಶಾಲಾ-ಪಠ್ಯ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು – Kanaja – e-book (karnataka.gov.in)
 5. Kannada Pradhikara 
  https://kannadapraadhikaara.karnataka.gov.in/info-4/Kannada+Patya
  https://kannadapraadhikaara.karnataka.gov.in/info-4/Kannada+Self+Learni…
  https://kannadapraadhikaara.karnataka.gov.in/info-4/KDA/kn
  https://kannadapraadhikaara.karnataka.gov.in/info-4/Kannada+text+in+voc…
 6. TN Textbooks The Kannada Textbooks from the Tamil Nadu education board site (good material): https://www.tntextbooks.in/p/school-books.html
 7. MH Textbooks Maharashtra textbook committee ebook library (balbharati.in)
 8. CBSE textbooks  There's also the official CBSE/ICSE sites, that have very useful teaching material and textbooks. All CBSE texts Classes I-XII : https://ncert.nic.in/textbook.php
 9. ICSE/ISC textbooks  https://www.ncertbooks.guru/icse-books/
 10. UPENN (Harold Schiffman) Spoken Kannada Lessons Harold Schiffman)  http://ccat.sas.upenn.edu/plc/kannada/

___________________

ತಾಗುಲಿ : Kannada Curriculum, start and sustain Kannada School, Teach Kannada, Online resources, vishweshwar dixit