ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೮


ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೮

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದೆ ಸೂರಿನಡಿ ನೆರೆದು ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಲಿಫೊರ್ನಿಯದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿ, ವ್ಯಾಲಿಯ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬


ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦

*** ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ   (ಚಿತ್ರಗಳು: ವೆಂಕಟೇಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ)
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ ನ್ನು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೊಬರ ೨೯ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.