identity

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನತನಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ನುಡಿಯೆ ಮೂಲ

 

ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಿತ್ತರ ನಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನೇಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಳೆ ಹಾಳಲ್ಲವೆ? 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer